Chemie

Chemické přípravky na hubení škůdců jsou produkty, které se používají k ochraně rostlin a domácích zvířat proti různým druhům škůdců, jako jsou hmyz, plísně, bakterie a další mikroorganismy. Tato kategorie zahrnuje širokou škálu chemických přípravků, jako jsou insekticidy, herbicidy, fungicidy, akaricidy a další. Tyto produkty jsou vyráběny v různých formách, jako jsou spreje, granule, prášky a kapaliny, a mohou být použity jak v interiéru, tak v exteriéru. Při použití chemických přípravků je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a důkladně si přečíst návod k použití.